HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Gói tích hợp 3 dịch vụ (Triple Play):

Tên gói

và dịch vụ tích hợp

 

Mức cước (VNĐ/tháng)

Mô tả

Đối tượng khách hàng áp dụng

T31/T31HD

Điện thoại cố định,MegaEasy+ và MyTV Silver/MyTV Silver HD

115.000/

129.000

- Dịch vụ MegaEasy+: miễn phí đến 750 MB;  Mỗi MB tiếp theo: 45 đồng/MB;

- Miễn phí cước thuê bao dịch vụ MyTV Silver/MyTV Silver HD;

- Miễn phí 10 phút đầu tiên các cuộc gọi nội hạt. Tổng số phút miễn phí  1.000 phút/tháng;

- Ngoài các tính năng trong gói được mô tả trên, các phát sinh khác ngoài gói tính cước theo quy định hiện hành;

Cá nhân, hộ gia đình

T32/T32HD

Điện thoại cố định,MegaEasy+ và SHTV2/SHTV4

106.000/

132.000

- Dịch vụ MegaEasy+: miễn phí đến 750 MB;  Mỗi MB tiếp theo: 45 đồng/MB;

- Miễn phí cước thuê bao dịch vụ SHTV2/SHTV4;

- Miễn phí 10 phút đầu tiên các cuộc gọi nội hạt. Tổng số phút miễn phí  1.000 phút/tháng;

- Ngoài các tính năng trong gói được mô tả trên, các phát sinh khác ngoài gói tính cước theo quy định hiện hành;

Cá nhân, hộ gia đình

 

 Ghi chú

-         Các mức cước ở trên chưa bao gồm thuế GTGT.

-         Các gói liên quan đến điện thoại cố định đã bao gồm cước thuê bao tháng điện thoại cố định.