HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Gói tích hợp 2 dịch vụ (Double Play):

Tên gói

và dịch vụ tích hợp

 

Mức cước (VNĐ/tháng)

 

Mô tả

Đối tượng khách hàng áp dụng

D21

Điện thoại cố định vàMegaEasy+

69.000

- Dịch vụ MegaEasy+: miễn phí đến 750 MB;  Mỗi MB tiếp theo: 45 đồng/MB;

- Miễn phí 10 phút đầu tiên các cuộc gọi nội hạt. Tổng số phút miễn phí  1.000 phút/tháng;

- Ngoài các tính năng trong gói được mô tả trên, các phát sinh khác ngoài gói tính cước theo quy định hiện hành;

Cá nhân, hộ gia đình

D22/D22HD

Điện thoại cố định và MyTV Silver/ MyTV Silver HD

70.000/

85.000

- Miễn phí cước thuê bao dịch vụ MyTV Silver/MyTV Silver HD;

- Miễn phí 10 phút đầu tiên các cuộc gọi nội hạt. Tổng số phút miễn phí  1.000 phút/tháng;

- Ngoài các tính năng trong gói được mô tả trên, các phát sinh khác ngoài gói tính cước theo quy định hiện hành;

Cá nhân, hộ gia đình

D23/D23HD

Điện thoại cố định và SHTV2/SHTV4

66.000/

92.000

- Miễn phí cước thuê bao dịch vụ SHTV2/SHTV4;

- Miễn phí 10 phút đầu tiên các cuộc gọi nội hạt. Tổng số phút miễn phí  1.000 phút/tháng;

- Ngoài các tính năng trong gói được mô tả trên, các phát sinh khác ngoài gói tính cước theo quy định hiện hành;

Cá nhân, hộ gia đình

D24/D24HD

MegaEasy+ vàMyTV Silver/ MyTV Silver HD

94.455/

108.091

- Dịch vụ MegaEasy+: miễn phí đến 750 MB;  Mỗi MB tiếp theo: 45 đồng/MB;

- Miễn phí cước thuê bao dịch vụ MyTV Silver/MyTV Silver HD

- Ngoài các tính năng trong gói được mô tả trên, các phát sinh khác ngoài gói tính cước theo quy định hiện hành;

Cá nhân, hộ gia đình

D25/D25HD

MegaEasy+ và SHTV2/SHTV4

85.364/

111.727

- Dịch vụ MegaEasy+: miễn phí đến 750 MB;  Mỗi MB tiếp theo: 45 đồng/MB;

- Miễn phí cước thuê bao dịch vụ SHTV2/SHTV4

- Ngoài các tính năng trong gói được mô tả trên, các phát sinh khác ngoài gói tính cước theo quy định hiện hành;

Cá nhân, hộ gia đình

Ghi chú

-         Các mức cước ở trên chưa bao gồm thuế GTGT.

-         Các gói liên quan đến điện thoại cố định đã bao gồm cước thuê bao tháng điện thoại cố định.