HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Điều khoản sử dụng

 

XIN HÃY LƯU Ý ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THẬT KỸ VÌ NHỮNG ĐIỀU NÀY BAO GỒM NHỮNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Các điều khoản chung

Sử dụng dịch vụ

Chào mừng Quý khách đến với dịch vụ EZBank. Đây là dịch vụ tiện ích mới được cung cấp bởi Công ty Dịch vụ Viễn thông (gọi chung là “Chúng tôi” hay “Công ty” hay “VinaPhone”) cho phép thanh toán cước phí dịch vụ di động trả sau bằng tài khoản Ngân hàng của khách hàng.

Bằng việc truy cập và sử dụng dịch vụ qua website, SMS - Quý khách (người sử dụng) biết rằng đã thực sự đọc, hiểu rõ và đồng ý với những điều khoản sử dụng dịch vụ EZBank dù đã đăng ký sử dụng dịch vụ hay chưa. Chúng tôi có quyền sửa đổi, thêm hay bớt đi các điều khoản trong những điều khoản sử dụng dịch vụ EZBank dưới đây. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi trong điều khoản sử dụng dịch vụ trên trang này và đề rõ ngày cập nhật lần cuối ngay đầu trang. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các điều khoản được cập nhật đồng nghĩa với việc Quý khách đã đồng ý với những thay đổi đó. Nếu không đồng ý tuân thủ những điều khoản sử dụng hiện có hay trong tương lai của dịch vụ, xin vui lòng không sử dụng hoặc truy cập dịch vụ. Quý khách cần có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên các điều khoản sử dụng dịch vụ để cập nhật các thay đổi.

Hành vi người sử dụng

Khách hàng hiểu, cam kết và đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ là hoàn toàn tự nguyện và do chính Quý khách với tư cách là chủ thuê bao thực hiện.

Ngoài ra, khách hàng đồng ý không sử dụng dịch vụ với mục đích:

- Sử dụng dịch vụ với thái độ không tôn trọng pháp luật mà từ đó có thể làm tổn hại, gây quá tải hoặc suy giảm dịch vụ.

- Lưu truyền, chia sẻ, cung cấp các thông tin khuyến khích, mang tính hướng dẫn cho một tội phạm hình sự, vi phạm các quyền của bất kỳ bên nào hoặc vi phạm luật pháp của địa phương, quốc gia hay luật pháp quốc tế.

- Sử dụng hay cố gắng sử dụng tài khoản, dịch vụ của người khác mà không có sự cho phép hoặc tạo nhân thân giả trên dịch vụ.

- Lưu truyền, chia sẻ, cung cấp các thông tin, theo nhận định của Công ty, là phản đối, hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng dịch vụ, hoặc có thể khiến Công ty hoặc người sử dụng dịch vụ của Công ty bị tổn hại và liên đới trách nhiệm.

Các điều khoản thỏa thuận khi sử dụng dịch vụ

1.Cam kết kết sử dụng dịch vụ của khách hàng

Khách hàng thực hiện thanh toán đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến là hoàn toàn tự nguyện và khách hàng hiểu rõ các quy định có liên quan về thanh toán cước của thuê bao VinaPhone.

2. Điều kiện sử dụng dịch vụ

- VinaPhone chỉ chấp nhận khách hàng có Tài khoản tại các Ngân hàng thành viên liên kết có cung cấp dịch vụ EZBank.

- Chỉ cho phép thanh toán nợ cước của thuê bao trả sau VinaPhone. Được thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ cước. Mức thanh toán tối đa không vượt quá nợ cước (chưa chấp nhận cho thanh toán trước tạm ứng).

3. Bảo mật

Mọi chi tiết của các giao dịch thanh toán qua Tài khoản Ngân hàng sẽ được xác định bảo mật, lưu giữ bảo đảm, chính xác tại hệ thống của Ngân hàng và VinaPhone.

4. Thời gian xử lý giao dịch

Giao dịch Thanh toán sẽ được hệ thống tự động gạch nợ ngay sau khi cổng thanh toán thực hiện thành công yêu cầu trừ tiền trong tài khoản Ngân hàng của khách hàng.

5. Hoàn tiền và hủy giao dịch

Các giao dịch thanh toán thực hiện thành công, thuê bao khách hàng thanh toán đã được hệ thống gạch nợ với số tiền tương ứng sẽ không được hoàn tiền và hủy giao dịch.

6. Quyền và trách nhiệm của VinaPhone

- VinaPhone có trách nhiệm đảm bảo các hệ thống kỹ thuật của mình hoạt động ổn định, chính xác trong việc xử lý giao dịch thanh toán của khách hàng.

- VinaPhone có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan tới giao dịch phục vụ tra soát số liệu giao dịch với các đơn vị khi phát sinh lỗi hoặc có khiếu nại của khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ với điều kiện các bên liên quan đưa đủ bằng chứng chứng tỏ mình có quyền hợp pháp để tiếp cận các thông tin nói trên.

- VinaPhone có quyền từ chối không cung cấp dịch vụ cho khách hàng nếu khách hàng không tuân thủ các quy định về cung cấp dịch vụ của VinaPhone.

7. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

- Khách hàng có trách nhiệm thực hiện theo đúng những hướng dẫn sử dụng dịch vụ của VinaPhone và Ngân hàng thành viên liên kết trong quá trình sử dụng dịch vụ.

- Khách hàng được hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thanh toán EZBank, ngoại trừ những quy định được VinaPhone thông báo rõ ràng trên website về các quyền lợi không được hưởng khi thanh toán.

- Với các giao dịch trừ tiền Tài khoản của khách hàng thành công và do hệ thống của VinaPhone hoặc Ngân hàng lỗi dẫn đến không thể gạch nợ cho khách hàng, khách hàng sẽ được gạch nợ ngay sau khi hệ thống phát hiện ra sai sót, thời gian gạch nợ tối đa trong vòng 02 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.

8. Cam kết

Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản. Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng hoặc hòa giải. Trường hợp thương lượng hoặc hòa giải không thành, thì một trong các bên có quyền đưa vụ tranh chấp ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại nơi VinaPhone đặt trụ sở chính.

9. Các thoả thuận khác

Thỏa thuận này được điều chỉnh theo các văn bản pháp luật liên quan của Việt Nam. Thỏa thuận và các tài liệu kèm theo là một bộ phận không tách rời nhau. Bằng việc đồng ý quy định này, các bên đã thống nhất và chấp nhận các điều khoản đã nêu trên. khách hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ và tuân thủ đúng, đầy đủ những điều khoản, điều kiện như trên và các quy định liên quan của pháp luật.