HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Điển hình bán hàng giỏi (tháng 7/2013): Trần Thị Thuý Hoà

I. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Trần Thị Thuý Hoà;             Nam/ Nữ: Nữ;

Ngày, tháng, năm sinh: 26/01/1973;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ĐTVT;

Đơn vị công tác: Nhân viên Tổ Phát triển Thị trường - Trung tâm Kinh doanh - Công ty Điện thoại II; 

Chức vụ hiện nay: Nhân viên kinh doanh;

Điện thoại: Cơ quan: 05113. 3747018;    Di động: 091.8357268;

Nhiệm vụ được giao:

- Trực tiếp phát triển khách hàng lớn, khách hàng dự án và khách hàng lẻ;

- Thực hiện công tác thu cước hàng tháng đối với khách hàng nhà cao tầng;

- Thực hiện công tác CSKH thường xuyên.

II. Thành tích đạt được:

Bảng kê thành tích cá nhân:

Nhóm

Tiêu chí đánh giá

Đơn vị tính

Thành tích

Thuê bao phát triển mới

1

Cố đinh, Gphone

thuê bao

11

2

Di động (trả trước/trả sau)

thuê bao

21

3

MyTV/MegaVNN/FTTH

thuê bao

21

4

TSL/Wan/MegaWan

thuê bao

 

5

Vận động từ DNVT khác

thuê bao

09

6

Đại lý/Điểm bán lẻ

điểm

 

DOANH THU

7

Doanh thu bán hàng

đồng

 

8

Doanh thu cước  thu khách hàng

đồng

140.000.000

11

Tỷ lệ thu cước

%

 

CSKH

Nhân viên bán hàng

13

Số lượng KH lớn quản lý, chăm sóc

khách hàng

400

14

Số lượng ĐL/ĐBL quản lý, chăm sóc

đại lý/điểm bán lẻ

 

Điện thoại viên

 

15

Số lượng cuộc đàm thoại

Cuộc

 

16

Số lượng phút đàm thoại

Phút

 

Công nhân dây máy

17

Số lượng TB lắp đặt mới

thuê bao

 

18

Số lượng TB sửa chữa, bảo dưỡng

thuê bao

 

 

Các tiêu chí về thái độ phục vụ khách hàng: Hoà nhã, chu đáo, tận tình trong giao tiếp, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ của VNPT.