HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Điển hình Bán hàng giỏi (tháng 4/2013): Lê Duy Hàn Uyển

I.          Thông tin cá nhân:

-          Họ và tên: Lê Duy Hàn Uyển;             Nam/ Nữ: Nữ;

-          Ngày, tháng, năm sinh: 29/8/1981;

-          Trình độ chuyên môn, Sơ cấp doanh thác;

-          Đơn vị công tác: Nhân viên Cửa hàng 170 Nguyễn Văn Linh - Công ty Điện thoại II; 

-          Chức vụ hiện nay: Giao dịch viên;

-          Điện thoại: Cơ quan: 05113. 3690979;    Di động: 091.4677677;

-          Nhiệm vụ được giao: Tiếp nhận và xử lý tất cả các nghiệp vụ phát sinh tại của hàng và ký hợp đồng tận nhà khi khách hàng yêu cầu. Kiêm nhiệm thêm xử lý khiếu nại cấp I của Công ty Điện thoại II.

II.         Thành tích đạt được:
1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng bình xét:

 

Nội dung

Đơn vị tính

Kết quả của nhân viên được bình xét

Kết quả bình quân của các nhân viên khác trong đơn vị (nếu có)

1.      Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm bán hàng

-       Tổng số khách hàng lớn, KHDN, KH VIP được phân công quản lý

Khách hàng

 

 

-       Tổng doanh thu hoặc giá trị hợp đồng đã ký với KH

Đồng

 

 

-       Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu từ nhóm KH được giao phụ trách

%

 

 

-       Số thuê bao rời mạng

Thuê bao

 

 

-       Số thuê bao được vận động chuyển sang sử dụng dịch vụ của VNPT

Thuê bao

Thuyết phục 02 thuê bao đang dùng mạng CMC chuyển sang sử dụng dịch vụ FiberVNN của VNPT

 

2.      Đối với nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm phát triển điểm bán lẻ sản phẩm, dịch vụ của VNPT:

-       Số lượng đại lý, điểm bán lẻ quản lý

Đại lý/ ĐBL

 

 

-       Số lượng đại lý, điểm bán lẻ phát triển mới

Đại lý/ ĐBL

 

 

-       Doanh thu từ đại lý, điểm bán lẻ được giao quản lý, phát triển (doanh thu từ KDTM)

Đồng

35.000.000

 

3.      Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thu cước

-       Số hoá đơn

Hoá đơn

816

 

-       Tổng số cước thu khách hàng

Đồng

149.199.000

 

-       Tỷ lệ thu róc nợ

%

80%

 

4.      Đối với điện thoại viên

-       Số cuộc đàm thoại

Cuộc

 

 

-       Thời gian đàm thoại (phút/ tháng)

Phút

 

 

5.      Đối với các nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thu cước

-       Số lượng thuê bao phát triển lắp đặt mới

Thuê bao

30 thuê bao

 

-       Số lượng thuê bao bảo dưỡng, sửa chữa

Thuê bao

 

 

 

2. Các tiêu chí về thái độ phục vụ khách hàng: Chăm sóc khách hàng với thái độ cởi mở, dịu dàng, nhẫn nại, luôn lắng nghe những phàn nàn của khách hàng về chất lượng dịch vụ, tính cước, thu cước đúng, đủ... cá nhân tự nghiên cứu cách giải quyết các tình huống tức thời cho khách hàng một cách hiệu quả nhất hoặc phối hợp các bộ phận liên quan tìm cách khắc phục nhằm thoả mãn yêu cầu của khách hàng, thuyết phục khách hàng không hài lòng thành khách hàng hài lòng.