HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Điển hình Bán hàng giỏi (tháng 10/2013): Mai Văn Mạnh

Thông tin cá nhân:

-         Họ và tên: Mai Văn Mạnh;            Nam/ Nữ: Nam;

-         Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1983;

-         Trình độ chuyên môn: Công nhân;

-         Đơn vị công tác: Công nhân vận hành bảo dưỡng đường dây thuê bao, Đài Viễn thông Sơn Trà, Công ty ĐT I; 

-         Chức vụ hiện nay: Công nhân dây máy;

-         Điện thoại: Cơ quan: 05113. 3933347;    Di động: 091.4288366;

-         Nhiệm vụ được giao:

+ Nhiệm vụ chính: Vận hành bảo dưỡng đường dây thuê bao.

Thành tích đạt được:

Bảng kê thành tích cá nhân:

Nhóm

Tiêu chí đánh giá

Đơn vị tính

Thành tích

Thuê bao phát triển mới

1

Cố đinh, Gphone

thuê bao

 

2

Di động (trả trước/trả sau)

thuê bao

 

3

MyTV/MegaVNN/FTTH

thuê bao

 

4

TSL/Wan/MegaWan

thuê bao

 

5

Vận động từ DNVT khác

thuê bao

 

6

Đại lý/Điểm bán lẻ

điểm

 

DOANH THU

7

Doanh thu bán hàng

đồng

 

8

Doanh thu cước  thu khách hàng

đồng

127.437.351

11

Tỷ lệ thu cước

%

 

CSKH

Nhân viên bán hàng

13

Số lượng KH lớn quản lý, chăm sóc

khách hàng

 

14

Số lượng ĐL/ĐBL quản lý, chăm sóc

đại lý/điểm bán lẻ

 

Điện thoại viên

15

Số lượng cuộc đàm thoại

Cuộc

 

16

Số lượng phút đàm thoại

Phút

 

Công nhân dây máy

17

Số lượng TB lắp đặt mới

thuê bao

 

18

Số lượng TB sửa chữa, bảo dưỡng

thuê bao

290

Các tiêu chí về thái độ phục vụ khách hàng: Chăm sóc khách hàng với thái độ cởi mở, hòa nhã, nhẫn nại, chu đáo và tận tình trong giao tiếp, hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ của VNPT.