HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG > Biểu mẫu hợp đồng dịch vụ mới năm 2020 ( thời gian áp dụng từ 01/03/2020)

A. Đối với dịch vụ trả sau: Khách hàng có nhu cầu xem chi tiết, vui lòng click vào đường link
1. VNPT Hợp Đồng Trả Sau
2. VNPT- Điều Khoản Chung Hợp Đồng Trả Sau
3. VNPT- Phiếu Yêu Cầu Chuyển Quyền Sử Dụng Dịch Vụ
4. VNPT- Phiếu Yêu Cầu Thay Đổi Thông Tin
5. VNPT- Biên Bản Bàn Giao Và Nghiệm Thu Dịch vụ
B
Đối với dịch vụ trả sau: Khách hàng có nhu cầu xem chi tiết, vui lòng click vào đường link
1. VNPT Hợp đồng trả trước
2. VNPT- Điều khoản chung hợp đồng trả trước
3. VNPT- Biên bản xác nhận thông tin KHCN
4.VNPT- Biên bản xác nhận thông tin KHDN
C
. Điều kiện giao dịch chung: Khách hàng có nhu cầu xem chi tiết, vui click vào đường link
1.VNPT- Điều kiện giao dịch chung
2.VNPT-Phiếu yêu cầu đăng ký dịch vụ KHCN
3.VNPT- Phiếu yêu cầu đăng ký dịch KHDN

GIÁ CƯỚC

TÔN VINH NGƯỜI LAO ĐỘNG


TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU

Trưởng Đại diện VNPT tại Đà Nẵng biểu dương, khen thưởng người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2022

Trưởng Đại diện VNPT tại Đà Nẵng biểu dương, khen thưởng 11 người lao động chính thức và 03 cộng tác viên về thành tích xuất sắc toàn diện 6 tháng đầu năm 2022.

XEM TIẾP