HỎI ĐÁP DỊCH VỤ > Dịch vụ Tin học


Trong trường hợp hỏng hoặc mất thiết bị token thì doanh nghiệp phải làm gì? Liên hệ thủ tục cấp lại như thế nào?

Hiện thì mình mới bắt đầu tìm hiểu chữ ký số nên khá lọng cọng . Nếu mình sử dụng dịch vụ bên vnpt thì bên vnpt có cho người hổ trợ , hướng dẫn mình không ?

Cho hỏi quy trình và những giấy tờ cần thiết khi đăng ký chữ ký số VNPT?

Cho hỏi Quy trình kê khai thuế qua mạng? cần làm những bước nào.

Các bước cài đặt Token VNPT-CA đơn giản không? Có cần sử dụng thêm những phần mềm gì không ?

Các bước cài đặt Token VNPT-CA đơn giản không? Có cần sử dụng thêm những phần mềm gì không ?

Trang

GIÁ CƯỚC

TÔN VINH NGƯỜI LAO ĐỘNG


TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU

VNPT ĐÀ NẴNG CÓ 02 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẬP ĐOÀN VINH DANH ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO NỤ CƯỜI VNPT NĂM 2019

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã có kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong phong trào Nụ cười VNPT năm 2019 vào ngày 24-25/10 sắp đến. 

XEM TIẾP