DỊCH VỤ

Giá cước dịch vụ quà tặng âm nhạc

Gọi đến dịch vụ từ thuê bao điện thoại cố định, Gphone của VNPT Đà Nẵng:

Giá cước sử dụng dịch vụ= cước gọi vào số dịch vụ+cước quà tặng

-          Cước dịch vụ= 909 đồng/phút. Phương thức tính cước: 1phút+1phút

-          Cước quà tặng: 7.273 đồng/lần

Gọi đến dịch vụ từ thuê bao di động toàn quốc, thuê bao của các viễn thông tỉnh thành khác, thuê bao của doanh nghiệp viễn thông khác:

Giá cước sử dụng dịch vụ= cước gọi vào số dịch vụ+cước quà tặng

-          Cước dịch vụ= 2.727 đồng/phút. Phương thức tính cước: 1phút+1phút

-          Cước quà tặng: 7.273 đồng/lần

THÔNG TIN LIÊN QUAN DỊCH VỤ