DỊCH VỤ

Giá cước dịch vụ Hộp thư trả lời tự động 801xxx

1. Cước gọi nội hạt:

Từ thuê bao mạng điện thoại cố định, mạng Gphone của Viễn thông Đà Nẵng và cố định DNK tại Đà Nẵng: 909 đồng/phút, phương thức tính cước 1phút+1phút.

Từ các điểm phục vụ công cộng: 909 đồng/phút, phương thức tính cước 1phút+1phút và 454 đồng/cuộc cước phục vụ.

2. Cước gọi đường dài liên tỉnh:

Từ thuê bao điện thoại cố định, Gphone, vô tuyến nội tỉnh của các Viễn thông tỉnh/thành phố khác, di động Vinaphone, Mobifone gọi đến dịch vụ hộp thư trả lời tự động do Viễn thông Đà Nẵng cung cấp: 2.727 đồng/phút, phương thức tính cước 1phút+1phút.

3. Cước gọi liên mạng:

Cuộc gọi từ mạng của doanh nghiệp khác gọi đến dịch vụ hộp thư trả lời tự động do Viễn thông Đà Nẵng cung cấp: 2.727 đồng/phút, phương thức tính cước 1phút+1phút.