DỊCH VỤ

Giá cước dịch vụ Điện thoại Gphone

1. Cước Đấu nối hòa mạng (Đã bao gồm thuế 10% GTGT): 
                                                                                               
ĐVT: đồng/thuê bao/lần

STT

Nội dung

Không cam kết

Cam kết 12 tháng

1

-      VNPT Đà Nẵng trang bị máy điện thoại Gphone.

-      SIM Gphone

500.000

50.000

  • Ghi chú:

-         Loại thiết bị máy điện thoại Gphone

-         Khách hàng vi phạm cam kết, chấm dứt hợp đồng: thu hồi lại máy điện thoại Gphone đã trang bị (cho mượn).

2. Cước cuộc gọi xuất phát từ Gphone: tính cước như cuộc gọi xuất phát từ điện thoại cố định hữu tuyến.

Dịch vụ Giá trị gia tăng trên GPHONE

CƯỚC PHÍ DỊCH VỤ GIA TĂNG

(đã bao gồm VAT)

STT

Tên dịch vụ

Cước

đăng ký (đồng/lần)

Cước

thuê bao (đồng/tháng)

1

Hiển thị số máy gọi đến (CLIP)

Không thu

Không thu

2

Không hiển thị số thuê bao chủ gọi (CLIR)

30.000

10.000

3

Chuyển tiếp cuộc gọi (CF)

Không thu

Không thu

4

Giữ chờ cuộc gọi (CH, CW)

Không thu

Không thu

 


THÔNG TIN LIÊN QUAN DỊCH VỤ