DỊCH VỤ

Giá cước dịch vụ hộp thư doanh nghiệp tự giới thiệu

Cước dịch vụ hộp thư doanh nghiệp tự giới thiệu chưa có VAT, cụ thể như sau:

a.      Hộp thư cơ bản:

 + Cước đăng ký sử dụng: 27.273đ/lần đăng ký

 + Cước sử dụng           : 27.273đ/tháng

b.      Hộp thư nhiều nhánh(bao gồm 1 hộp thư thông tin cơ bản và một hoặc nhiều hộp thư thông tin nhánh):

 + Cước đăng ký sử dụng: 27.273 đ/lần đăng ký

 + Tổng cước dịch vụ= cước sử dụng hộp thư cơ bản + Số hộp thư nhánh X cước sử dụng hộp thư nhánh, trong đó:

  • Cước sử dụng hộp thư cơ bản= 27.273 đ/tháng
  • Cước sử dụng hộp thư nhánh= 30% cước sử dụng hộp thư cơ bản

 + Cước cập nhật nội dung thông tin cho các loại hộp thư:

  • 20.000đ/3 phút đầu, mỗi phút tiếp theo 5.000đ/phút
  • Thay đổi nội dung thông tin: 20.000đ/lần
 + Cước gọi vào hộp thư doanh nghiệp tự giới thiệu thực hiện giống như cước gọi vào điện thoại cố định mạng PSTN.