DỊCH VỤ

Giá cước 1088

1. Cước gọi nội hạt:

Từ thuê bao mạng điện thoại cố định, mạng Gphone của Viễn thông Đà Nẵng và cố định DNK tại Đà Nẵng: 2.727 đồng/phút, phương thức tính cước 1phút+1phút.

Từ các điểm phục vụ công cộng: 2.727 đồng/phút, phương thức tính cước 1phút+1phút và 454 đồng/cuộc cước phục vụ.

2. Cước gọi đường dài liên tỉnh:

Từ thuê bao điện thoại cố định, Gphone, vô tuyến nội tỉnh của các Viễn thông tỉnh/thành phố khác, di động Vinaphone, Mobifone gọi đến dịch vụ tư vấn 1088 do Viễn thông Đà Nẵng cung cấp: 4.091 đồng/phút, phương thức tính cước 1phút+1phút.

3. Cước gọi liên mạng:

Cuộc gọi từ mạng của doanh nghiệp khác (trừ các thuê bao cố định của doanh nghiệp khác tại Thành phố Đà Nẵng) gọi đến dịch vụ tư vấn 1088 do Viễn thông Đà Nẵng cung cấp: 4.091 đồng/phút, phương thức tính cước 1phút+1phút.

4. Các quy định chung cho dịch vụ 1088 liên tỉnh, liên mạng:

Các mức cước nêu trên không phân biệt các giờ trong ngày, các ngày trong tuần.

Cước gọi từ các điểm phục vụ công cộng có người phục vụ: ngoài cước dịch vụ như đã nêu trên thu cước phục vụ 454đ/cuộc.


THÔNG TIN LIÊN QUAN DỊCH VỤ