DỊCH VỤ

GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ VNPT-BHXH ( IVAN )


I. Giá gói sản phẩm, dịch vụ Kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến VNPT-BHXH

( Thời gian áp dụng: kể từ ngày 12/03/2016 )

1. Gói sản phẩm, dịch vụ Kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến VNPT-BHXH: áp dụng cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ chứng thư số của nhà cung cấp bất kỳ

STT

Gói cước

Đối tượng áp dụng

Thời gian

sử dụng

Cước phí dịch vụ (đồng)

1

VNPT- VAN 100

Tổ chức, doanh nghiệp… có số lao động từ 1 – 100 lao động

18 tháng

500.000

33 tháng

800.000

48 tháng

950.000

60 tháng

1.200.000

2

VNPT- VAN 1000

Tổ chức, doanh nghiệp… có số lao động từ 101 – 1.000 lao động

18 tháng

800.000

33 tháng

1.280.000

48 tháng

1.520.000

60 tháng

1.760.000

3

VNPT- VAN MAX

Không giới hạn số lượng lao động trong đơn vị

18 tháng

1.100.000

33 tháng

1.760.000

48 tháng

2.090.000

60 tháng

2.350.000

 

2. Gói sản phẩm tích hợp dịch vụ chữ ký số VNPT-CA và dịch vụ Kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến VNPT-BHXH: áp dụng cho KH chưa có chữ ký số và chưa có tài khoản VNPT-BHXH

STT

Gói cước

Đối tượng áp dụng

Thời gian

sử dụng

Cước phí dịch vụ (đồng)

1

VNPT-CA+
VNPT- VAN 100

Tổ chức, doanh nghiệp… có số lao động từ 1 – 100 lao động

18 tháng

1.100.000

33 tháng

1.760.000

48 tháng

2.090.000

60 tháng

2.500.000

2

VNPT-CA+ VNPT- VAN 1000

Tổ chức, doanh nghiệp… có số lao động từ 101 – 1.000 lao động

18 tháng

1.400.000

33 tháng

2.240.000

48 tháng

2.660.000

60 tháng

2.800.000

3

VNPT-CA+ VNPT- VAN MAX

Không giới hạn số lượng lao động trong đơn vị

18 tháng

1.600.000

33 tháng

2.560.000

48 tháng

3.040.000

60 tháng

3.150.000