DỊCH VỤ

GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ


I. Quy định về giá cước và hình thức sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử (HDDT)

(Thời gian áp dụng: kể từ ngày 12/03/2016)

1. Dịch vụ HDDT: là gói dịch vụ KH sử dụng chung hạ tầng thiết bị HDDT của VNPT mà không phải đầu tư hạ tầng để sử dụng dịch vụ.

  1. a.   Lợi ích của KH khi sử dụng dịch vụ:

-         Cấp quyền (account) trên hệ thống HDDT của VNPT để sử dụng và quản trị hệ thống phát hành hóa đơn.

-         Sử dụng chung thiết bị ký số chuyên dụng HSM của VNPT để ký số hóa đơn phát hành.

-         Miễn phí sử dụng dịch vụ chữ ký số device dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ năm đầu tiên.

-         Sử dụng chung hạ tầng Datacenter, máy chủ, thiết bị an toàn bảo mật, đường truyền mạng của VNPT.

-         Đảm bảo hệ thống dự phòng (back up) dữ liệu của VNPT.

-         Lưu trữ miễn phí dữ liệu với mỗi hóa đơn trong vòng 01 năm.

-         VNPT hỗ trợ dịch vụ, tư vấn triển khai dịch vụ 24/7.

  1. b.   Bảng giá cước dịch vụ HDDT:

TT

Tên gói cước

Khung gói  hóa đơn điện tử/năm (hóa đơn)

Đơn giá (VND)

1

G1MAX1.000

Từ 01 – 1.000

2.200

2

G1MAX5.000

Từ 1.001 – 5.000

2.100

3

G1MAX10.000

Từ 5.001 - 10.000

2.000

4

G1MAX50.000

Từ 10.001 - 50.000

1.800

5

G1MAX100.000

Từ 50.001 - 100.000

1.600

6

G1MAX500.000

Từ 100.001 - 500.000

1.200

7

G1MAX1.000.000

Từ 500.001 - 1.000.000

800

8

G1MAX5.000.000

Từ 1.000.001 - 5.000.000

600

9

G1MAX10.000.000

Từ 5.000.001 - 10.000.000

500

 

-         Mức giá chưa bao gồm thuế GTGT (VAT) và các chi phí liên quan đến việc triển khai HDDT:

+ Phí tư vấn, tích hợp, cài đặt hệ thống HDDT với các hệ thống quản trị của khách hàng đang sử dụng như: phần mềm kế toán, CRM, cước…

+ Phí nâng cấp tính năng hệ thống khi khách hàng phát sinh dịch vụ

 

  1. c.   Bảng giá cước sử dụng dịch vụ chữ ký số device (sau thời gian sử dụng miễn phí)

-                        Gói cước device cung cấp chứng thư số lưu trên các thiết bị máy chủ/HSM cho phép khách hàng sử dụng để ký số hóa đơn, văn bản với số lượng lớn.

-                        Chính sách giá cước áp dụng từ năm thứ 02 sử dụng dịch vụ HDDT:

TT

Tên gói cước

Khung gói  hóa đơn điện tử/năm (hóa đơn)

Phí thuê bao/năm (đồng)

1

Device 10.000

Từ 01 – 10.000

2.000.000

2

Device 100.000

Từ 10.001 - 100.000

3.500.000

3

Device 500.000

Từ 100.001 - 500.000

6.000.000

4

Device >500.000

Từ 500.001 hóa đơn trở đ

10.000.000

Mức giá chưa bao gồm thuế VAT

 

  1. d.         Dịch vụ lưu trữ HDDT (sau thời hạn lưu trữ miễn phí): là dịch vụ gia tăng (không bắt buộc) cho phép KH tiếp tục lưu trữ HDDT tại hệ thống của  VNPT sau thời gian lưu trữ miễn phí theo quy định (01 năm). Khi sử dụng dịch vụ này, KH sẽ được:

-         VNPT đảm bảo dữ liệu được lưu trữ, back up dữ liệu và đảm bảo rủi ro trong thời gian hợp đồng ký kết lưu trữ.

-         Được cung cấp miễn phí công cụ quản trị, khai thác, tìm kiếm thông tin dữ liệu HDDT đã lưu trữ.

-         Giá dịch vụ được tính theo số lượng HDDT thực tế khách hàng yêu cầu lưu trữ:

 

TT

Số lượng hóa đơn lưu trữ/ năm

Đơn giá (VNĐ/01HDDT/năm)

1

Dưới 10.000

35

2

Từ 10.001 – 500.000

25

3

Từ 500.001 trở lên

20

Mức giá chưa bao gồm thuế VAT

Thời gian áp dụng: kể từ ngày