DỊCH VỤ

Cước hòa mạng dịch vụ Điện thoại cố định, MegaVNN, MyTV từ ngày 01/08/2016

I.

Dịch vụ MegaVNN, MyTV

1

Lắp trên đường dây có sẵn (có sẵn dịch vụ ĐTCĐ hoặc MegaVNN hoặc MyTV)

 

- Không trang bị Router ADSL

Miễn phí

 

 

 

- Trang bị Router ADSL 2 port không wifi

200.000

100.000

Miễn phí

 

- Trang bị Modem Router Wifi

600.000

400.000

Miễn phí

2

Lắp trên đường dây mới (từng dịch vụ MegaVNN hoặc MyTV)

 

- Không trang bị Router ADSL

200.000

100.000

Miễn phí

 

- Trang bị Router ADSL 2 port

300.000

200.000

Miễn phí

 

- Trang bị Modem Router Wifi

700.000

500.000

Miễn phí

3

Lắp đặt mới đồng thời từ 2 dịch vụ trở lên (CĐ+MegaVNN, CĐ+MyTV, CĐ+MegaVNN+MyTV)

 

- Không trang bị Router ADSL

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

 

- Trang bị Router ADSL 2 port

200.000

100.000

Miễn phí

 

- Trang bị Modem Router Wifi

600.000

400.000

Miễn phí

4

Trả trước dịch vụ MegaVNN/MyTV 12 tháng trở lên, cam kết sử dụng 18 tháng: Miễn phí

II.

Dịch vụ ĐTCĐ, Gphone

1

Gphone

 

 

 

-      VNPT Đà Nẵng trang bị máy điện thoại Gphone.

-      SIM Gphone

500.000

50.000

Miễn phí

2

ĐTCĐ

 

 

 

2.1

Lắp trên đường dây có sẵn

200.000

100.000

Miễn phí

2.2

Lắp trên đường dây mới

300.000

150.000

Miễn phí

III.

Dịch vụ MyTV trên đường dây cáp quang (không dùng internet)

1

Đăng ký dịch vụ MyTV trên đường dây  thuê bao FiberVNN

Miễn phí hoà mạng MyTV

2

Khách hàng đăng ký từ 2-4 thuê bao MyTV trên đường dây cáp quang (áp dụng trường hợp sử dụng tối thiểu 01 thuê bao gói Gold)

2.000.000

500.000

200.000

3

Khách hàng đăng ký từ 5 thuê bao MyTV trở lên trên đường dây cáp quang và tự trang bị thiết bị đầu cuối

1.000.000

Miễn phí

4

Các trường hợp khác

TTKD phối hợp TTTVT khảo sát, thống nhất phương án thiết lập và đề xuất mức áp dụng chung hoặc theo từng trường hợp cụ thể