TIN TỨC > CHUYÊN MỤC ĐOÀN THANH NIÊN

Có 12,535 người đã xem bài viết này!

VNPT triển khai “nghị quyết hóa hành động” tiến vào CMCN 4.0

Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) vừa ban hành được 1 tuần, nhiều đơn vị đã triển khai để hiện thực hóa chủ trương thành hành động. Hôm nay, 5.10, Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông (VNPT) cũng cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng và triển khai Chương trình hành động hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp.

Cần hàng trăm ngàn doanh nghiệp ICT thúc đẩy chuyển đổi số

Nghị quyết 52 của BCT đã định hướng cho chuyển đổi số Việt Nam với mục tiêu  mục tiêu cao, nhất là mục tiêu kinh tế số chiếm tới 30% GDP. Thực tế, chuyển đổi số đã diễn ra nhiều năm qua. Nhưng chỉ khi xuất hiện các công nghệ của CMCN lần thứ 4 thì chuyển đổi số mới thực sự tăng tốc. Chuyển đổi số để tiến tới kinh tế số và xã hội số, và chỉ khi đó mới là môi trường tốt nhất cho đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhận định: “Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng vĩ đại của loài người. Việc hợp tác Chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam. Nhưng đây là một sự thay đổi mang tính toàn diện, đến từng doanh nghiệp, từng tổ chức, đến từng người dân, đến mọi lĩnh vực.

Vậy ai sẽ là hạt nhân của quá trình chuyển đổi này? Đó chính là các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Là các doanh nghiệp ICT Việt Nam. Chúng ta phải cần đến hàng trăm ngàn doanh nghiệp ICT tại khắp các tỉnh thành để đẩy nhanh chuyển đổi số Việt Nam. Và cũng chính chuyển đổi số sẽ thúc đẩy Make In Vietnam và hình thành các DN công nghệ số Việt Nam, và từ đây đi ra toàn cầu”.
VNPT thuộc tốp đầu chủ động 

Việc hợp tác giữa VNPT và VCCI sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước. Ngoài việc VNPT xây dựng chương trình, kế hoạch và các dự án thì VNPT còn xây dựng các chương trình đào tạo về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trên cơ sở có sự giới thiệu của VCCI. Từ đó, VNPT sẽ triển khai toàn diện về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp hướng đến mục tiêu cao nhất: ứng dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Có thể nói, VNPT nằm trong tốp đầu của những đơn vị chủ động “nghị quyết hóa hành động” sau khi Nghị quyết 52 vừa được ban hành. VCCI và VNPT chứng minh bước đi tiên phong của những người tiên phong, là sự cam kết đầy sức nặng của hai bên giúp chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, góp phần cho tiến trình xây dựng nền kinh số và xã hội số của Việt Nam.

Vai trò dẫn dắt của VNPT trong chuyển đổi số nền kinh tế

VNPT đã triển khai nhiều dịch vụ công, như trục liên thông văn bản quốc gia. Chính phủ cũng giao VNPT xây dựng cổng dịch vụ công và hệ thống xác thực định danh. Bộ giải pháp Chính phủ điện tử của VNPT đã được triển khai sâu rộng tới 61/63 tỉnh thành trên cả nước. Ngoài ra, hệ sinh thái CNTT chuyên ngành Y tế VNPT-HIS, mô hình xây dựng thành phố thông minh, hệ sinh thái các giải pháp để số hóa hoàn toàn một doanh nghiệp cũng được VNPT giới thiệu, triển khai, thực hiện tại hàng chục nghìn cơ sở đơn vị và doanh nghiệp trên cả nước.

Nguồn: https://laodong.vnCÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5