TIN TỨC > TIN VNPT ĐÀ NẴNG

Có 22,007 người đã xem bài viết này!

VNPT Đà Nẵng triển khai công tác giáo dục chính trị - huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng tự vệ năm 2018

Thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu của lực lượng tự vệ năm 2018 của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, ngày 21/6/2018 Ban chỉ huy quân sự (CHQS) VNPT Đà Nẵng phối hợp cùng Ban CHQS Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng tổ chức lễ khai mạc Giáo dục chính trị - Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2018 cho gần 70 chiến sỹ tự vệ 02 đơn vị.

 

Tham dự lễ khai mạc có Đại tá Nguyễn Hữu Bưu – Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng; các đồng chí đại diện Lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng; Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng – Đơn vị Cụm trưởng Cụm tự vệ khối Doanh nghiệp; Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và đồng chí Nguyễn Nho Túy – Phó Giám đốc VNPT Đà Nẵng.

 

“ Công tác Giáo dục chính trị - Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng tự vệ được thực hiện định kỳ hằng năm, nhằm nâng cao khả năng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị đứng chân, đồng thời nâng cao nhận thức về chính trị, lập trường tư tưởng trên cơ sở đó phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của các lực lượng tự vệ”. Đồng chí Nguyễn Nho Túy, đại diện Lãnh đạo VNPT Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng,  đã khẳng định tại lễ khai mạc và đã giao nhiệm vụ cho Ban CHQS 02 đơn vị triển khai thực hiện với phương châm “ Cơ bản – Thiết thực – Chất lượng – An toàn”.

 

Đồng chí Nguyễn Nho Túy – Phó Giám đốc VNPT Đà Nẵng – phát biểu khai mạc

 Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc, Đại tá Nguyễn Hữu Bưu đã đánh giá cao tình thần phối hợp của Ban CHQS 02 đơn vị, tạo điều kiện để các chiến sỹ 02 đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm đồng thời khẳng định: “Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ mới hiện nay đặt ra cho lực lượng vũ trang thành phố nói chung và lực lượng tự vệ hai cơ quan nói riêng, tôi mong rằng, các đồng chí chiến sĩ tự vệ tham gia huấn luyện năm nay đảm bảo 100% quân số, đề cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy quy định trong đợt huấn luyện, đảm bảo đầy đủ thời gian, chương trình huấn luyện; đồng thời vận dụng tốt các nội dung huấn luyện làm cơ sở cho việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”.

 

Đại tá Nguyễn Hữu Bưu – Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng – phát biểu chỉ đạo

Trong huấn luyện về chính trị, các chiến sỹ dân quân tự vệ của đơn vị sẽ được nghiên cứu những nội dung:

- Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Biển đảo Việt Nam và trách nhiệm của DQTV biển tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

- Nội dung cơ bản của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

- Tình hình kinh tế chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng và an ninh hiện nay của địa phương và cơ quan, đơn vị.

Các nội dung huấn luyện về quân sự bao gồm: huấn luyện quân sự chung, kỹ thuật bắn súng, chiến thuật dân quân tự vệ và các tư thế động tác cơ bản trong chiến đấu.

 

Đồng chí Trần Đình Khoa – Đại diện toàn quân hứa quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong kỳ huấn luyện năm 2018

 Kết thúc huấn luyện Ban CHQS 02 đơn vị phối hợp cùng phòng Chính trị, phòng Tham mưu Bộ CHQS thành phố tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị và kiểm tra bắn đạn thật cho chiến sỹ tự vệ tham gia huấn luyện. Kết quả của lực lượng tự vệ VNPT Đà Nẵng:

- Giáo dục chính trị: 89,4%: khá giỏi; 10,6%: đạt yêu cầu.

- Kiểm tra bắn đạn thật: 16,7%: giỏi; 33,3%: khá và 50%: đạt.

Kết quả toàn đơn vị đạt loại khá.

 


Đồng chí Nguyễn Phú Hùng – Đại diện lãnh đạo VNPT Đà Nẵng – khen thưởng các chiến sỹ đạt kết quả tốt trong đợt huấn luyện

 

Các chiến sỹ tự vệ VNPT Đà Nẵng hoàn thành nhiệm vụ trở về

Qua đợt huấn luyện nhằm giúp cho lực lượng dân quân tự vệ của hai đơn vị nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; xác định đúng đối tượng, đối tác và hiểu rõ âm mưu của các thế lực thù địch; nắm chắc nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương, thành thạo kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu, từ đó xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, niềm tin, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, tinh nhuệ; nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Nguyễn Công Quyền

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9