TIN TỨC > TIN VNPT ĐÀ NẴNG

Có 26,719 người đã xem bài viết này!

VNPT ĐÀ NẴNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2018

Căn cứ Kế hoạch số 1587/KH-VNPT-VP ngày 05/04/2018 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc Kế hoạch giáo dục QP&AN năm 2018 và Kế hoạch số 1641/KH-VNPT-ĐN ngày 02/07/2018 của Giám đốc VNPT Đà Nẵng về việc Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng năm 2018, ngày 27/7/2018 tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ III (đường Nguyễn Sinh Sắc, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng)  VNPT Đà Nẵng phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ III, Trung tâm Kinh doanh - VNPT Đà Nẵng và VNPT-Vinaphone Miền Trung tổ chức lễ khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2018.

Tham dự lễ khai mạc có Đại tá Lê Khắc Hùng – Hiệu trưởng trường Quân sự thành phố Đà Nẵng; Thượng tá Nguyễn Trường Sơn – Hiệu phó trường Quân sự thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Nho Túy – Phó Giám đốc VNPT Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Lãnh đạo các đơn vị dự khai mạc khóa bồi dưỡng kiến thức QP&AN năm 2018

Ông Nguyễn Nho Túy, đại diện Lãnh đạo VNPT Đà Nẵng đã phát biểu khai mạc và đã giao nhiệm vụ cho ban tổ chức triển khai đúng quy định tại Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ Quốc phòng về Ban hành chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4.

 

Ông Nguyễn Nho Túy – Phó Giám đốc VNPT Đà Nẵng – phát biểu khai mạc

 

Tham gia lớp học có 143 học viên là đảng viên của 04 đơn vị trực thuộc Tập đoàn  Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các học viên được học tập, nghiên cứu 8 chuyên đề, bao gồm:

1. Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh.

2. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

3. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng trên địa bàn QK 5.

5. Phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

6. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

7. Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên

8. Tổ chức phản động FUNLRO và âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên.

 

 

Thượng tá Nguyễn Trường Sơn – Hiệu phó trường Quân sự thành phố Đà Nẵng – truyền đạt chuyên đề số 1 đến các học viên

Bồi dưỡng kiến thức QP và AN cho các nhóm đối tượng tại các cơ quan, doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về quan điểm, đường lối QP và AN của Đảng, Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP và AN của các cá nhân trên từng cương vị công tác; qua đó góp phần định hướng tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới./.
Nguyễn Công Quyền

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9