TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 29,958 người đã xem bài viết này!

Viễn thông Đà Nẵng, Trung tâm Kinh doanh VNPT-Đà Nẵng được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua Xuất sắc và Bằng khen về thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2018

Ngày 31/5/2018, Khối Thi đua các Doanh nghiệp Trung ương 2 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và Phát động thi đua năm 2019. Đến dự Hội nghị có đồng chí Đặng Chí Thanh – Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng; các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối TĐTW2.


Hội nghị đã tổng kết về công tác SXKD, thi đua của các đơn vị trong khối, đề ra phương hướng nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2019, bầu đơn vị làm khối trưởng cho  nhiệm kỳ 2019-2021. Tại Hội nghị, VNPT Đà Nẵng đã vinh dự được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ thi đua Xuất sắc, TTKD VNPT- Đà Nẵng được tặng Bằng khen về thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua và hoạt động SXKD năm 2018.Viễn thông Đà Nẵng nhận Cờ Thi đua xuất sắcTTKD VNPT-Đà Nẵng nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP
 

Khối Thi đua các Doanh nghiệp Trung ương 2 gồm 25 đơn vị thành viên, Tổng Công ty Quản lý Bay Miền Trung là Khối trưởng nhiệm kỳ 2017-2019, các đơn vị thuộc khối hoạt động trên nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải và bưu chính - viễn thông. Với những đặc thù nhất định, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực, từ các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp công ích, doanh nghiệp cổ phần và công ty TNHH.Lãnh đạo các đơn vị tham dự Hội nghị và ký giao ước thi đua
 

Năm 2018 thị trường VT-CNTT có sự canh tranh quyết liệt của nhiều nhà cung cấp dịch vụ, trong khi thị trường viễn thông có phần chững lại, lĩnh vực Công nghệ thông tin tiếp tục tăng trưởng, là năm Tập đoàn tập trung xây dựng và triển khai chiến lược VNPT 4.0 chuyển dịch từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống (Telco) sang nhà cung cấp dịch vụ truyền thông kỷ nguyên số (DSP).

Qua một năm phấn đấu, triển khai nhiều phong trào thi đua, sáng kiến sáng tạo, sự  nổ lực của toàn thể CBCNV, VNPT Đà Nẵng và TTKD VNPT – Đà Nẵng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, tiếp tục giữ vững và chiếm lĩnh thị phần các dịch vụ Viễn thông và Công nghệ Thông tin trên địa bàn Thành phố, hoàn thành  các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tăng năng suất lao động, thu nhập bình quân tăng hơn 10% so với năm 2017.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, VNPT trên địa bàn Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ tốt thông tin liên lạc cho sự chỉ đạo điều hành của các cấp Lãnh đạo TP, phục vụ tốt các sự kiện quan trọng diển ra trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Trong năm 2018, UBND TP Đà Nẵng đã tin tưởng và ủng hộ Tập đoàn VNPT, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh triển khai hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2020 và bước đầu đã triển khai một số dự án đạt kết quả./.

 

 

Lê Văn Dũng - THHCCÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9