TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 27,703 người đã xem bài viết này!

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả, thực chất hơn

ĐNO - Sáng 12-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu Trung ương và 67 điểm cầu trong toàn quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh dự tại điểm cầu Trường Chính trị thành phố.

Ngoài ra, còn có 13 điểm cầu kết nối các quận, huyện và 56 điểm cầu ở các phường, xã trên địa bàn thành phố với hơn 5.200 đại biểu.

Báo cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày, nêu rõ: Sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW được Bộ Chính trị ban hành, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đạt hiệu quả cao trong toàn hệ thống chính trị.

Việc triển khai Chỉ thị gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo sự chuyển biển tích cực trong nhận thức và hành động.

  

Các đại biểu thành phố Đà Nẵng tham dự hội nghị tại điểm cầu Trường Chính trị thành phố. Ảnh: Hoàng Nhung

Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, chương trình cụ thể, phát huy được sức lan tỏa, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trên mọi mặt của đời sống xã hội; ngày càng đi vào thực chất, dần trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, lối sống của các cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua đó, tạo ra những chuyến biến tích cực trong nhận thức và hành động, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng, quyết tâm trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đạt nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, đã được Đảng ta nêu ra từ rất sớm, bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết qua nhiều thời kỳ. Gần đây nhất, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về xây dựng Đảng đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Công tác học tập, lãnh đạo và chỉ đạo, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương có nhiều chuyển biến tích cực.

Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, nhất là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể với phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”, học tập đi đôi với làm theo.

Công tác tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo, có sức tác động lan tỏa mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tích cực của xã hội.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, có tính giáo dục, răn đe cao, phòng ngừa sai phạm. Những kết quả tích cực trên đây đã góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

  

Quang cảnh tại điểm cầu Trường Chính trị thành phố Ảnh: Hoàng Nhung

Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan tỏa trong xã hội; khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội; cổ vũ toàn thể nhân dân ta kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng sau Hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nhân dịp này, có 136 tập thể và 187 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021; trong đó thành phố Đà Nẵng có 6 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng, VNPT Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông cung cấp và tổ chức ứng trực, hỗ trợ kỹ thuật tại 73 điểm cầu trên toàn thành phố, chuyển tiếp tín hiệu từ Trung ương, bảo đảm an toàn thông tin để phục vụ tổ chức hội nghị quan trọng này.

HOÀNG NHUNG (Báo Đà Nẵng)

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9