TIN TỨC > TIN VNPT ĐÀ NẴNG

Có 27,032 người đã xem bài viết này!

VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO


Viễn thông Đà Nẵng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản gồm các nội dung sau đây:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Viễn Thông Đà Nẵng, địa chỉ: số 346 đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản và số lượng: Cáp đồng thu hồi; dự kiến 22.091 mét.

- Chất lượng: Hư hỏng không sử dụng được

           3. Giá khởi điểm của tài sản:

          - Giá khởi điểm của tài sản là 1.274.812.579 (đã bao gồm thuế GTGT).

Bằng chữ: (Một tỷ, hai trăm bảy mươi bốn triệu, tám trăm mười hai ngàn, năm trăm bảy mươi chín đồng).

4. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: từ 08 giờ 00 ngày 10 tháng 12 năm 2019 đến 16 giờ 00 ngày 12 tháng 12 năm 2019.

5. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Tại Viễn thông Đà Nẵng, địa chỉ: số 346 đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

6. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá bao gồm:

- Cơ sơ vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức bán đấu giá;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Chi tiết liên hệ: Viễn thông Đà Nẵng, địa chỉ: số 346 đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

             Số điện thoại: 0236.3832871 (Anh Việt – Phòng Nhân sự Tổng hợp).

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 2 3 4 5 6 7 8 9 10