TIN TỨC > TIN VNPT ĐÀ NẴNG

Có 24,933 người đã xem bài viết này!

Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng

Sáng ngày 03-12, Thành ủy Đà Nẵng đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014, công tác xây dựng Đảng và công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ. Về dự buổi làm việc về phía Thành ủy Đà Nẵng có đồng chí Võ Công Trí – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Sơn-UVBTV Thành ủy – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Thanh Quang UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Trần Thanh Vân - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, đồng chí Võ Ngọc Đồng - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, đồng chí Phan Viết Thông – Phó Trưởng ban Thường trực – Ban Dân vận Thành ủy,…

Về phía Viễn thông Đà Nẵng có đồng chí Lương Hồng Khanh - Bí thư Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng, đồng chí Hồ Văn Cư - UVBTV-Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy,  Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Lãnh đạo trường THBCVT&CNTT II và 2 Công ty cổ phần.

Tại buổi làm việc đồng chí Lương Hồng Khanh - Bí thư Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng đã báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác năm 2014 và công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng tại 4 đơn vị độc lập là Viễn thông Đà Nẵng, Trường Trung học Bưu chính Viễn thông & Công nghệ Thông tin II, Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện miền Trung và Công ty cổ phần Thiết kế Viễn thông tin học. Đảng bộ gồm 18 tổ chức đảng trực thuộc (14 chi bộ và 4 ĐBBP) với tổng số đảng viên là 447 đồng chí/908 CBCNV.
 Trong năm 2014, Viễn thông Đà Nẵng thực hiện việc tái cấu trúc mô hình SXKD và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 04/2014. Đồng thời tổ chức, sắp xếp lại các tổ chức đảng trực thuộc có liên quan trong việc giải thể, bổ sung cấp ủy, chia tách, hợp nhất, thành lập mới cho phù hợp với mô hình SXKD mới. Sau khi thực hiện tái cấu trúc đơn vị đã tập trung mọi nỗ lực thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD và công tác giảng dạy; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống CBCNV; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng – an ninh; tăng cường công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014 đã đề ra.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng; tập trung sắp xếp, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, chuẩn bị nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển và tình hình thực tiễn đặt ra.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã phát biểu chỉ đạo, đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy, Ban giám đốc Viễn thông Đà Nẵng đã cố gắng khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và tái cơ cấu bộ máy tổ chức, giữ được tốc độ tăng trưởng khá; hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình trên thị trường.

Về tổ chức, Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng đã tổ chức tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã lãnh đạo công tác xây dựng Đảng 4 đơn vị độc lập đạt hiệu quả; chú trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, công tác dân vận; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; kịp thời bổ sung bộ máy cán bộ chủ chốt, giữ vững được sự ổn định về mặt tư tưởng…

Trước những khó khăn và thách thức về cạnh tranh trên thị trường viễn thông và công nghệ phát triển nhanh chóng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy Viễn thong Đà Nẵng quán triệt sâu sắc đầu tư đẩy mạnh phát triển CNTT trở thành ngành kinh tế-kỹ thuật mũi nhọn có tác động lan tỏa đến tất cả các ngành kinh tế-xã hội của thành phố.

Ngành CNTT phải đạt được trình độ tiên tiến của thế giới, góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh. Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị xác định xây dựng thành phố Đà Nẵng là trung tâm Bưu chính Viễn thông của khu vực, do đó Viễn thông Đà Nẵng phải là trụ cột góp phần tạo dựng thương hiệu BCVT của cả nước tại Đà Nẵng và khu vực. 

Trên cơ sở cấu trúc lại bộ máy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Viễn thông Đà Nẵng cần sắp xếp lại công việc, tranh thủ sự hỗ trợ của Tập đoàn BCVT Việt Nam, nâng cao hiệu quả SXKD, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện hiệu quả đề án phát triển dịch vụ của thành phố; phối hợp với các ngành chức năng thành phố đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử... 

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy, Ban giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy; chú trọng công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và CNVC ổn định, thống nhất cao, sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ mới phục vụ cho công tác điều hành, SXKD.

 

Cẩm Anh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9