TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 22,334 người đã xem bài viết này!

Tập trung đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống

Trong hai ngày 27 và 28-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tại Đà Nẵng, hội nghị kết nối từ thành phố đến cấp quận, huyện, xã, phường và các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể với 71 điểm cầu, 12.954 đảng viên tham dự. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tham dự điểm cầu chính tại Thành ủy Đà Nẵng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ: Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu trong quá trình nghiên cứu học tập nghị quyết, phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng. Việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm. Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt 5 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Phát biểu ngay sau hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần học tập nghị quyết nghiêm túc của cán bộ, đảng viên tham dự các điểm cầu trên địa bàn thành phố. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Văn phòng Thành ủy sớm tham mưu, hoàn chỉnh, trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, tham mưu tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các cơ quan có liên quan căn cứ chương trình hành động của Thành ủy, rà soát, bổ sung các nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện, với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, phù hợp.

Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các cấp; các cấp ủy đảng tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nghiêm túc; các cơ quan báo, đài, Cổng thông tin điện tử thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố vào cuộc sống, cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Với thành phố Đà Nẵng phải chuẩn bị thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Vì vậy, đòi hỏi toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị thành phố phải nỗ lực, phấn đấu rất nhiều để đạt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

“Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò trách nhiệm, mỗi người hãy cố gắng làm đúng, làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ thành phố hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng và nhân dân thành phố”,  Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Được biết, để hội nghị trực tuyến diễn ra thành công tốt đẹp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng, trong hơn 10 ngày qua, VNPT Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp đường truyền và cử người ứng trực để hỗ trợ kỹ thuật tại 73 điểm cầu từ thành phố đến tất cả các quận, huyện, phường, xã bảo đảm thông tin tín hiệu âm thanh, hình ảnh được thông suốt trong quá trình diễn ra hội nghị.

Nỗ lực của VNPT Đà Nẵng đã góp phần vào thành công chung của hội nghị trực tuyến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong hai ngày 27 và 28-3.  

ĐẶNG NỞ (baodanang.vn)

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9