TIN TỨC > TIN VNPT ĐÀ NẴNG

Có 25,106 người đã xem bài viết này!

Khối thi đua Trung ương II (TĐTWII): Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 và ký giao ước thi đua năm 2015

Ngày 16/4/2015, tại VNPT Đà Nẵng, Khối Thi đua Trung ương II tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2012-2014 và ký giao ước thi đua năm 2015. Đến dự Hội nghị có đồng chí Đặng Chí Thanh - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua của các đơn vị thuộc Khối TĐTWII.

Khối Thi đua Trung ương II gồm 30 đơn vị thành viên; các đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải và bưu chính - viễn thông có quy mô hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các tỉnh khu vực miền Trung - Tây nguyên và cả nước. Với những đặc thù nhất định; các đơn vị thực hiện những nhiệm vụ chính trị khác nhau, từ các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp công ích, doanh nghiệp cổ phần và các công ty TNHH hoạt động sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ hoạt động 2013-2014, VNPT Đà Nẵng được bầu chọn làm Khối trưởng Khối TĐTWII.

Qua 1 nhiệm kỳ hoạt động, công tác thi đua, khen thưởng của từng đơn vị trong Khối đã tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, đổi mới về nội dung và hình thức. Nội dung phong trào thi đua yêu nước diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, và mục tiêu phát triển của từng đơn vị, từng nhóm trong Khối, như : "Nụ cười VNPT"; “Văn hóa Doanh nghiệp”của nhóm IV ; "Chính quy - Văn hóa - An toàn" ; "Giữ vững an toàn chạy tàu và tiết kiệm nhiên liệu; “ Nâng cao chất lượng sửa chữa đầu máy”" của nhóm II; “An toàn – Tiết kiệm - Thân thiện – Đúng giờ - Hiệu quả”;Phong trào 04 luôn “ Luôn mĩm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ” của nhóm III; “ Phòng trào An toàn giao thông năm 2014”; “Đổi mới triệt để – An Toàn – Chất lượng – Hiệu quả” của nhóm I,... Các phong trào thi đua này đã góp phần đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho CNVC lao động của các đơn vị, góp phần vào sự ổn định và phát triển của thành phố Đà Nẵng và đã thực sự là động lực phấn đấu, thúc đẩy lao động sản xuất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các đơn vị.

 Năm 2015, công tác thi đua - khen thưởng của các đơn vị thành viên thuộc Khối TĐTW II tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch trong năm. Tiếp tục củng cố, xây dựng Đảng bộ các đơn vị trong sạch vững mạnh; Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015"; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 12/01/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức triển khai "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015"; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, hướng thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ của từng đơn vị trong Khối, đổi mới các biện pháp thi đua để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Phấn 100% các đơn vị thành viên hoàn thành 100% kế hoạch năm, thu nhập bình quân tăng trên 5% so với năm 2014. 100% Đảng bộ Trong sạch vững mạnh trở lên. 100% Công đoàn cơ sở Vững mạnh trở lên. 100% Đoàn Thanh niên cơ sở Vững mạnh trở lên.

 
VNPT Đà Nẵng nhận Cờ dẫn đầu phong trào thi đua Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng


Các tập thể nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

 Tại Hội nghị, VNPT Đà Nẵng đã vinh dự được tặng thưởng Cờ Dẫn đầu phong trào Thi đua của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; 8 đơn vị được tặng Cờ thi đua, 9 tập thể và 21 cá nhân cũng đã được tặng thưởng Bằng khen của UBND thành phố. Đơn vị Công ty Vận tải Đa phương Thức được tín nhiệm bầu chọn làm Khối trưởng nhiệm kỳ 2015-2017. 100% đơn vị thành viên Khối TĐTWII đã ký giao ước thi đua năm 2015, quyết tâm đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, tận tâm, tận lực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2015, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố, đưa Đà Nẵng xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.


 
 

Các đơn vị ký giao ước thi đua 

 Hồng Thúy

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9