TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 32,614 người đã xem bài viết này!

Khóa đào tạo "Ngôn ngữ lập trình cơ bản"

Sáng ngày 28/5/2019, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ III tiếp tục khai giảng khóa đào tạo "Ngôn ngữ lập trình cơ bản" tại Đà Nẵng. Khóa đào tạo dành cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, lập trình viên trong lĩnh vực CNTT và ĐTVT tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn BCVT Việt Nam.


Tham gia khóa học, học viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java; thành thạo cú pháp cơ bản của lập trình Java như câu lệnh, vòng lặp...; trình bày được các khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng Java như class, object, method; thực hành được 4 tính chất cơ bản của lập trình hướng đối tượng: kế thừa, đa hình, đóng gói, trừu tượng.

Tổ chức khóa đào tạo "Ngôn ngữ lập trình cơ bản" là một trong những nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên của Tập đoàn; góp phần cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các kỹ sư CNTT tại VNPT tỉnh/thành, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực về công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện chiến lược VNPT 4.0.

Trong thời gian tới, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ III sẽ tiếp tục triển khai những khóa học chất lượng để phục vụ tốt hơn nữa yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Tập đoàn.

Huy Hợi

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9