TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 47,646 người đã xem bài viết này!

Khai giảng khóa đào tạo "Tối ưu và đo kiểm mạng lưới nâng cao"

Sáng ngày 28/5/2019, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ III đồng loạt tổ chức khai giảng khóa học đào tạo "Tối ưu và đo kiểm mạng lưới nâng cao" năm 2019.


Khóa đào tạo dành cho các cán bộ kỹ thuật, công nghệ chuyên trách tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Khóa đào tạo được tổ chức thành 06 lớp diễn ra từ ngày 28/5-21/6/2019 tại Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM với 137 học viên tham gia.

Khóa học nhằm trang bị cho học viên kiến thức về phương pháp lọc phân loại cảnh báo và thu tập dữ liệu thống kê hệ thống 2G, 3G, 4G; xác định được nguyên nhân, tiến hành xử lý cảnh báo liên quan tới phần cứng; thực hiện đánh giá, xử lý các KPI không đạt chỉ tiêu quy định; phân tích logfile, đưa CRs về hiện trường để xử lý, nâng cao chất lượng mạng (chuyên sâu); đề xuất các CR hiện trường (điều chỉnh vùng phủ sóng,…), và hệ thống (tham số,…). Đồng thời, thực hiện bảo dưỡng Indoor trạm 2G, 3G, 4G; nắm được quy trình đo kiểm theo QCVN36:2015/BTTTT, QCVN81:2014/BTTTT, QCVN82:2014/BTTTT; phân tích, đánh giá, xử lý chuyên sâu nguyên nhân badcell.

 

Chương trình “Tối ưu và Đo kiểm mạng lưới nâng cao” được thiết kế cho các đơn vị trực thuộc của Tập đoàn BCVT Việt Nam nhằm nâng cao trình độ Tối ưu hóa mạng di động cho đội ngũ nhân sự cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực kỹ thuật viễn thông di động các VNPT tỉnh, thành phố. Thực hiện tiếp nhận nhiệm vụ vận hành, khai thác các trạm di động từ Tổng công ty Hạ tầng mạng.

Huy Hợi

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9