TIN TỨC > CHUYÊN MỤC ĐOÀN THANH NIÊN

Có 9,362 người đã xem bài viết này!

ĐOÀN THANH NIÊN VỚI CÔNG TÁC SÁNG KIẾN, SÁNG TẠO

Đồng hành cùng với Chuyên môn và Công đoàn VNPT Đà Nẵng trong công tác sáng kiến, sáng tạo để thúc đẩy hoạt động SXKD, đặc biệt góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược VNPT 4.0 giai đoạn 2018 - 2025 tầm nhìn 2030 với định hướng phát triển dịch vụ CNTT mang tính đột phá trong kinh doanh, chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số, Đoàn Thanh niên VNPT Đà Nẵng tích cực triển khai, vận động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động sáng kiến, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD tại đơn vị, trong đó chủ lực là các đoàn viên thanh niên của Trung tâm công nghệ thông tin.
Qua công tác triển khai thực hiện công tác sáng kiến sáng tạo theo định hướng trên, các đoàn viên thanh niên đã tích cực hưởng ứng và nhiều sáng kiến đã được đưa vào áp dụng năm 2020, trong đó tiêu biểu như các sáng kiến:
- Tự động nhắc hạn đăng kiểm: Giải pháp chuyển đổi số cho Trung tâm đăng kiểm, kết hợp tăng trưởng dịch vụ VT-CNTT (ĐVTN thực hiện: Lê Đình Thọ, Nguyễn Văn An).
- Ứng dụng "Thu phí - In bill - Xuất biên lai, hoá đơn trên nhiều thiết bị: máy POS, Smartphone, máy in nhiệt" tích hợp các giải pháp chuyển đổi số cho Khách hàng doanh nghiệp (ĐVTN thực hiện: Nguyễn Tấn Việt Thư, Lê Đình Thọ).
- Phần mềm quản lý đơn thư, khen thưởng, kỷ luật và dư luận xã hội (ĐVTN thực hiện: Hoàng Quốc Huy).
- Quản lý thu chi tài chính - Giải pháp chuyển đổi số cho Sở GTVT, kết hợp tăng trưởng dịch vụ VT-CNTT (ĐVTN thực hiện: Nguyễn Hoàng Hạ).
- Quản lý kho lưu trữ hồ sơ cho các Quận - Giải pháp chuyển đổi số QLNN khối chính quyền (ĐVTN thực hiện: Nguyễn Tấn Việt Thư, Nguyễn Thanh Toàn).
- Quản lý quảng cáo và tuyên truyền cho các Quận - Giải pháp chuyển đổi số QLNN khối chính quyền (ĐVTN thực hiện: Hoàng Quốc Huy).
- Quản lý công tác thi đua, khen thưởng cho các Quận - Giải pháp chuyển đổi số QLNN khối chính quyền (ĐVTN thực hiện: Nguyễn Văn Quang Tân, Lê Đình Thọ).
- Quản lý công tác sáng kiến cho các Quận - Giải pháp chuyển đổi số QLNN khối chính quyền (ĐVTN thực hiện: Lê Đình Thọ, Nguyễn Văn An, Lê Thanh Phong).
- Đoàn Thanh niên VNPT Đà Nẵng xung kích trong hoạt động thiện nguyện, tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh (ĐVTN thực hiện: Phạm Quốc Việt, Trần Thượng Bích Loan, Hồ Duy Khánh).
- Thúc đẩy công tác phát triển thuê bao BRCĐ qua kênh Nhân viên kỹ thuật (ĐVTN thực hiện: Phạm Quốc Việt).
- Giải pháp quản lý chi phí thuê hạ tầng (ĐVTN thực hiện: Phạm Quốc Việt).

Phạm Quốc Việt

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5