TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 33,795 người đã xem bài viết này!

ĐẢNG UỶ VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020

Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020 của Đảng uỷ Viễn thông Đà Nẵng được tổ chức vào sáng 20/01. Đến dự có đồng chí Nguyễn Viết Hùng – Phó Ban Tổ chức Thành uỷ và đồng chí Mai Thị Ánh Hồng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.


Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng. Trong bối cảnh tình hình gặp nhiều khó khăn, thách thức, Đảng uỷ Viễn thông Đà Nẵng đã phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đổi mới phương thức lãnh đạo, đề ra nhiều chủ trương đúng đắn và các giải pháp quyết liệt trên các lĩnh vực, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, phân cấp, phân công trách nhiệm rõ ràng, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Thành ủy, của Đảng ủy về phương hướng, nhiệm vụ trong năm. Nhờ đó, tình hình các mặt công tác của Đảng bộ tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện.


Đ/c Nguyễn Lắm – Phó Bí thư Đảng ủy thông qua dự thảo Nghị quyết năm 2020

Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng tại các đơn vị theo quy định của Điều lệ Đảng, Đảng ủy VTĐN thành lập mới 8 Đảng bộ cơ sở trên cơ sở sắp xếp lại 13 tổ chức đảng trực thuộc (của 2 khối Kỹ thuật và Kinh doanh) và nâng cấp 3 chi bộ trực thuộc thành 3 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy VTĐN. Đồng thời BTV Đảng ủy đã Quyết định chuẩn y Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UVUBKT) thuộc 8 đảng ủy cơ sở. Sắp xếp, kiện toàn các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy theo tinh thần Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13-02-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối. BTV Đảng ủy quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy VTĐN gồm: Văn phòng Đảng ủy; Ban Tổ chức Đảng ủy và Ban Tuyên huấn Đảng ủy.

Song song với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của CBCNV để kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện chương trình thành phố “4 an”, chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định giám sát trong Đảng.


Đ/c Nguyễn Nho Túy – Trưởng Đại diện VNPT tại Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng ủy tiếp tục thực hiện chủ trương của Tập đoàn VNPT trong đó với các mục tiêu về: Tiếp tục thực hiện Chiến lược VNPT 4.0; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất lao động, tăng trưởng về lợi nhuận, đột phá về năng lực cạnh tranh; xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp với định hướng chuyển đổi số, các dịch vụ giá trị gia tăng, CNTT, truyền thông và công nghiệp CNTT;…và thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ VTĐN khóa III về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, các đơn vị đã phấn đấu, tập trung mọi nguồn lực nhằm chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng tốt nhất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh ở tất cả các đơn vị.

Với những thành tích đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo các tổ chức đảng, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể nỗ lực khắc phục hạn chế, khó khăn, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Cách Tân

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 8 9 10 11 12 13 14 15 16