TIN TỨC > TIN VNPT ĐÀ NẴNG

Có 28,629 người đã xem bài viết này!

Đảng bộ VNPT Đà Nẵng: Quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 và học tập chỉ thị 03 –CT/TW theo chuyên đề năm 2015

Sáng ngày 2/4/2015, Đảng bộ VNPT Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và học tập chỉ thị 03 –CT/TW theo chuyên đề năm 2015 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn đảng bộ.


Hội nghị đã được nghe ông Bùi Xuân –  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng truyền đạt các nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI); trong đó, nhấn mạnh kết quả đánh giá của Bộ Chính trị sau 30 năm đổi mới (1986-2016); phân tích rõ thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của 30 năm qua; khẳng định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng, nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân… và những nội dung  trong việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.


Nhân dịp này, Ông Lương Hồng Khanh – Giám đốc, Bí thư Đảng ủy VNPT Đà Nẵng đề nghị các đơn vị nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) đã được thông qua; trên cơ sở đó, tham gia triển khai góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng tại đảng bộ một cách thiết thực, hiệu quả và phù hợp. Đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ công nhân viên về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các dự thảo văn kiện, Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; tăng cường đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của toàn đơn vị trong năm 2015.

 Việc tổ chức quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần vào sự thành công của đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ VNPT Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XXI của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. /.

Hồng Thúy

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9