TIN TỨC > TIN KHUYẾN MÃI

Có 4,422 người đã xem bài viết này!

Chương trình khuyến mại thúc đẩy bán hàng khách hàng tổ chức doanh nghiệp Q3/2017


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

      1. Đối tượng khách hàng:

-         Khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp ký mới, nâng cấp, thuê thêm các dịch vụ quy định tại chương trình trong thời gian diễn ra chương trình.

-         Chương trình không áp dụng cho các hợp đồng đã ký trước thời gian triển khai chương trình nhưng nghiệm thu trong thời gian ưu đãi của chương trình, những khách hàng thay tên, đổi chủ hợp đồng, hủy hoặc thanh lý và ký lại hợp đồng trong thời gian diễn ra chương trình.

       2. Thời gian triển khai:

-         Dịch vụ HDDT, IDC: Từ ngày 01/07/2017;

-         Các dịch vụ còn lại: Từ ngày 15/7/2017.

       3. Chi tiết Nội dung chương trình:

-         Chương trình bán hàng đại trà (Dịch vụ Di động, Fiber, vnEdu): Chi tiết tại  Phụ lục 01 đính kèm.

-         Chương trình bán hàng cho thị trường trọng điểm (Dịch vụ Hóa đơn điện tử, IDC, Internet Leasedline, SIP Trunking cố định): Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm.

Trang