TIN TỨC > TIN KHUYẾN MÃI

Có 4,423 người đã xem bài viết này!

Chương trình khuyến mại dịch vụ FiberVNN và Truyền hình cho KH từ DNK chuyển sang


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

     1.   Nội dung chính sách:

-          Đối tượng: khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet (đồng/quang), dịch vụ truyền hình của doanh nghiệp khác chuyển sang sử dụng dịch vụ FiberVNN hoặc truyền hình của VNPT.

-         Điều kiện: khách hàng cung cấp Hợp đồng sử dụng dịch vụ hoặc hóa đơn cước dịch vụ tháng gần nhất của DNK và cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 18 tháng.

      2.  Thời gian thực hiện: vào các ngày lẻ từ ngày 16/01/2018 đến hết ngày 31/03/2018.

       3. Nội dung chính sách: Tặng 02 tháng cước sử dụng tính từ tháng cước thứ 19, 20 sau tháng hòa mạng theo gói cước khách hàng đăng ký sử dụng.

Ghi chú: Trường hợp khách hàng thanh toán trả trước, vẫn được hưởng chính sách theo qui định hiện hành.

Trang