KHEN THƯỞNG

TÔN VINH CÁC TẬP THỂ, CÁC CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HOẠT ĐỘNG SXKD - THÁNG 11/2019

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN
ĐƯỢC KHEN THƯỞNG THÁNG 11/2019 

 

1. Trung tâm Viễn thông 1

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Công Hùng

Tổ HT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.045

 

2

Nguyễn Đình Tùng

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.077

 

3

Cao Văn Giang

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.042

4

Trần Quang Vinh

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.115

 

2. Trung tâm Viễn thông 2:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Văn Năm

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.035

2

Lê Nghĩa

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.000

3

Phan Thị Cẩm Hà

Tổ TH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.003

4

Kiều Hồng Oanh

Tổ HT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.030

 

3. Trung tâm Viễn thông 3:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Hà Nhật Tiến

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0100

2

Phạm Đình Nghĩa

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.1310

3

Lê Hồ Chí Quốc

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0386

4

Võ Ngọc Hạng

Tổ HT

Hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

1.0900

 

4. Trung tâm Viễn thông 4:

TT

Họ và Tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Hồng Việt

Tổ KTVT1

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.08

2

Phạm Trung Giang

Tổ KTVT2

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.128

3

Ngô Phước Dũng

Tổ KTVT3

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.063

4

Trần Đình Thiện

Tổ HT

Thực hiện tốt công tác xử lý, bảo dưỡng hạ tầng

1.244

 

5. Trung tâm Viễn thông 5:

TT

Họ và Tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Đinh Thanh Bình

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.040

2

Nguyễn Văn Hoàng

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.056

3

Lê Quang Điền

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.080

4

Lê Hoàng Nguyên

Tổ HT

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

1.018

 

6. Trung tâm Công nghệ Thông tin:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Hoàng Hạ

P. GP

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.012

 

2

Phan Nữ Khôi Nguyên

P. TH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

1.000

 

7. Trung  tâm Điều hành Thông tin:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Lương Thanh Hoàng Minh

Tổ Kỹ thuật

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.07

2

Hồ Viết Nở

Tổ Khai Thác

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.05

3

Lê Hoàng An

Tổ Vô tuyến

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.05

4

Ưng Thái Hòa

Tổ TH

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.03

  

8. Khối Văn Phòng VTĐN:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Lê Quốc Tuấn

Phòng NSTH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.005

2

Vũ Văn Chiến

Phòng NSTH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.010

3

Nguyễn Thanh Hà

Phòng KTKH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.02

4

Trần Thượng Bích Loan

Phòng KTKH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.02

5

Trần Thị Kim Anh

Phòng KTĐT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.042

6

Nguyễn Anh Tuấn

Phòng KTĐT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.041