KHEN THƯỞNG

TÔN VINH CÁC TẬP THỂ, CÁC CÁ NHÂN CÓ THAHHF TÍCH TỐT TRONG HOẠT ĐỘNG SXKD - THÁNG 9/2019 và Quý 3/2019

 

I. Tập thể:

TT

Tên đơn vị

Điểm BSC

Mức thưởng

Ghi chú

1

Phòng NSTH

3.589

 

3.000.000

Phòng CN có BSC cao nhất

2

Phòng KTKH

3.589

3.000.000

Phòng CN có BSC cao nhất

2

TTVT2

3.842

5.000.000

Đơn vị có điểm BSC cao nhất

  

II. Cá nhân:

 

1. Trung tâm Viễn thông 1

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Thu Thủy

Tổ HT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.040

 

2

Nguyễn Văn Quy

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.051

 

3

Nguyễn Vi Tùng

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.050

4

Đặng Thị Thiên An

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.090

 

2. Trung tâm Viễn thông 2:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Phan Minh Hải

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0375

2

Nguyễn Minh Hoàng

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.000

3

Phan Thị Cẩm Hà

Tổ TH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.0030

4

Huỳnh Quang Trung

Tổ HT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.0210

 

3. Trung tâm Viễn thông 3:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Phước Dũng

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.1150

2

Dương Duy Linh

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.1065

3

Hà Văn Thành

Tổ HT

Hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

1.0600

4

Nguyễn Anh Đào

Tổ TH

Hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

1.0313

 

4. Trung tâm Viễn thông 4:

TT

Họ và Tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Trần Công Thanh

Tổ KTVT1

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.103

2

Nguyễn Thanh Trà

Tổ KTVT2

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.034

3

Nguyễn Phú Hoàng

Tổ KTVT3

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.193

4

Nguyễn Thành Phương

Tổ HT

Thực hiện tốt công tác xử lý, bảo dưỡng hạ tầng

1.259

 

5. Trung tâm Viễn thông 5:

TT

Họ và Tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Phạm Hồng Trung

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.050

2

Trần Trung Tín

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.056

3

Lê Quang Điền

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.077

4

Nguyễn Long Hưng

Tổ HT

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

1.031

 

6. Trung tâm Công nghệ Thông tin:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Trương Bích Ngọc

P. GP

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.004

 

2

Nguyễn Văn Quang Tân

P. GP

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.005

3

Trần Văn Hùng

Phòng QTHT CNTT

Giải quyết LĐ Camera, thực hiện gói thầu THS mặt đất của Sở TTTT

 

 

7. Trung  tâm Điều hành Thông tin:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Phương Nam

PGĐ

Giải quyết LĐ Camera, thực hiện gói thầu THS mặt đất của Sở TTTT. Xử lý y/c KH TCDN có hiệu quả

 

2

Phan Ty

Tổ Kỹ thuật

Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chuyên môn

1.04

3

Lương Hồng Nhật Quang

Tổ Khai Thác

Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chuyên môn

1.05

4

Vũ Thái

Tổ Vô tuyến

Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chuyên môn

1.05

5

Đoàn Ngọc Quỳnh Lưu

Tổ TH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chuyên môn

1.02

 

8. Khối Văn Phòng VTĐN:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Mạnh Hải

Phòng NSTH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.015

2

Lê Văn Dũng

Phòng NSTH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.015

3

Nguyễn Thị Bích Hòa

Phòng KTKH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.03

4

Nguyễn Thanh Hà

Phòng KTKH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.02

5

Trần Ngọc Lợi

Phòng KTĐT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.038

6

Nguyễn Văn Tiến

Phòng KTĐT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.035